Máy ảnh Olympus

Olympus Camedia FE-350

35 35

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     GhiTrọng lượng Camera     178gKích cỡ máy (Dimensions)     98 x 56 x 27 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     20Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) ...

Olympus FE-47

34 34

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     175gKích cỡ máy (Dimensions)     97.6 x 60.7 x 27.3 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     18Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ...

Olympus FE-5010

33 33

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     130gKích cỡ máy (Dimensions)     96.1mm x 56.6mm x 20.6mmLoại thẻ nhớ• MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     48Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) ...

Olympus Stylus-7040

32 32

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     144gKích cỡ máy (Dimensions)     95 x 56 x 26 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     2048Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ...

Olympus FE-4050

31 31

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     TímTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     91.7 x 56.0 x 19.9mmLoại thẻ nhớ     • SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     92Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) ...

Olympus FE-45

31 31

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     TrắngTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     93.8 x 61.5 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) ...

Olympus CAMEDIA SP-510UZ

30 30

Hãng sản xuất     Olympus SP SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     425gKích cỡ máy (Dimensions)     121 x 82 x 97 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     140Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)     1/2.5" ...

Olympus Stylus Tough-3000

29 29

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus Tough SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     Xanh lamTrọng lượng Camera     160gKích cỡ máy (Dimensions)     95.9 x 65 x 23.4 mmLoại thẻ nhớ     • Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     1024Cảm biến hình ...

Olympus FE-26

28 28

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     HồngTrọng lượng Camera     117gKích cỡ máy (Dimensions)     96.0 x 62.1 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ...

Olympus FE-4000

27 27

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchTrọng lượng Camera     105gKích cỡ máy (Dimensions)     95.0 x 57.0 x 22.4 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) ...

Olympus T-110

26 26

Thông tin chungHãng sản xuất     OlympusĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     135gKích cỡ máy (Dimensions)     93 x 60 x 23 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     10Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image ...

Olympus Camedia FE-320

25 25

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     GhiKích cỡ máy (Dimensions)     91.3x56.8x19.1 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     48Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)     1/2.35"CCDMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng)    ...