Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare Z915

Hãng sản xuất: Kodak Z SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3664 x 2748Optical Zoom (Zoom quang): 10x

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare C180

Hãng sản xuất: Kodak C SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10.2 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3644 x 2748Optical Zoom (Zoom quang): 3x

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare C613

Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 6.2 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 2848 x 2134Optical Zoom (Zoom quang): 3xDigital Zoom (Zoom số)     5.0xTrọng lượng Camera     137gKích cỡ máy (Dimensions)     91 x 66 x 35 mmLoại thẻ nhớ     • Multimedia Card (MMC)• Secure Digital […]

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare Touch M5370

Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 16 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 4608 x 3456Optical Zoom (Zoom quang): 5xDigital Zoom (Zoom số)     5.0xTrọng lượng Camera     137gKích cỡ máy (Dimensions)     99.1 × 58.4 × 20.3 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• MicroSDHC Card […]

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak Easyshare M340

Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10.2 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3688 × 2770Optical Zoom (Zoom quang): 3xDigital Zoom (Zoom số)     5.0x

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare C1013

Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.4 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10.3MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3644 x 2748Optical Zoom (Zoom quang): 3xDigital Zoom (Zoom số)     5.0x

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak EasyShare MX1063

Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10.3MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3766 x 2804Optical Zoom (Zoom quang): 3xDigital Zoom (Zoom số)     5.0xTrọng lượng Camera     125gKích cỡ máy (Dimensions)     55.88 x 91.44 x 20.3 mmLoại thẻ nhớ     • Secure Digital Card (SD)• SD High […]

Categories
Máy ảnh Kodak

Kodak Easyshare M580

  Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 14 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 4352 x 3264Optical Zoom (Zoom quang)     8xDigital Zoom (Zoom số)     5.0xrọng lượng Camera     150gKích cỡ máy (Dimensions)     100.8 × 59.5 × 25.7 mmLoại thẻ nhớ     • Secure Digital Card […]