Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus Camedia FE-350

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     GhiTrọng lượng Camera     178gKích cỡ máy (Dimensions)     98 x 56 x 27 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     20Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-47

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     175gKích cỡ máy (Dimensions)     97.6 x 60.7 x 27.3 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     18Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-5010

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     130gKích cỡ máy (Dimensions)     96.1mm x 56.6mm x 20.6mmLoại thẻ nhớ• MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     48Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus Stylus-7040

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     144gKích cỡ máy (Dimensions)     95 x 56 x 26 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     2048Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-4050

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     TímTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     91.7 x 56.0 x 19.9mmLoại thẻ nhớ     • SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     92Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-45

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     TrắngTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     93.8 x 61.5 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus CAMEDIA SP-510UZ

Hãng sản xuất     Olympus SP SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     425gKích cỡ máy (Dimensions)     121 x 82 x 97 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     140Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)     1/2.5″ […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus Stylus Tough-3000

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus Tough SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     Xanh lamTrọng lượng Camera     160gKích cỡ máy (Dimensions)     95.9 x 65 x 23.4 mmLoại thẻ nhớ     • Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     1024Cảm biến hình […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-26

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     HồngTrọng lượng Camera     117gKích cỡ máy (Dimensions)     96.0 x 62.1 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình […]

Categories
Máy ảnh Olympus

Olympus FE-4000

Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchTrọng lượng Camera     105gKích cỡ máy (Dimensions)     95.0 x 57.0 x 22.4 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor) […]