Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh Caplio GX100

Hãng sản xuất: RicohĐộ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3648 x 2736Optical Zoom (Zoom quang): 3x

Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh Caplio R50

Hãng sản xuất: RicohĐộ lớn màn hình LCD (inch): 2.5 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 10 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3648 x 2736Optical Zoom (Zoom quang): 5x

Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh GX200

Hãng sản xuất: RicohĐộ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 12.1 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 4000 x 3000Optical Zoom (Zoom quang): 3x

Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh Caplio R7

Độ lớn màn hình LCD (inch): 2.7 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 8.1MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3264 x 2448Optical Zoom (Zoom quang): 5.3xDigital Zoom (Zoom số)     4.8x

Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh CX2

Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 9.3 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3456 x 2592Optical Zoom (Zoom quang): 10.7xDigital Zoom (Zoom số)     4.8x

Categories
Máy ảnh Ricoh

Ricoh CX1

Độ lớn màn hình LCD (inch): 3.0 inchMegapixel (Số điểm ảnh hiệu dụng): 9.3 MegapixelĐộ phân giải ảnh lớn nhất: 3456 x 2592Optical Zoom (Zoom quang): 7.1xDigital Zoom (Zoom số)     4.8x