Fujifilm FinePix J20

44 Hãng sản xuất     FujiFilm J SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     100gKích cỡ máy (Dimensions)     91.0 (W) x 56.0 (H) x 17.4 (D) mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     20Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến

Fujifilm FinePix XP10 / XP11

43 Hãng sản xuất     FujiFilm XP SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     Xanh lamTrọng lượng Camera     135gKích cỡ máy (Dimensions)     95.6 x 63.8 x 23.2Loại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     13Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image

Fujifilm FinePix J30 / J35

42 Hãng sản xuất     FujiFilm J SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐỏTrọng lượng Camera     130gKích cỡ máy (Dimensions)     92 x 56 x 20 mm (3.6 x 2.2 x 0.8 in)Loại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     10Cảm biến hình

Fujifilm FinePix F300EXR

41 Hãng sản xuất     FujiFilm F SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     215gKích cỡ máy (Dimensions)     103 x 59.2 x 32.6 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• MicroSDHC Card (microSDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     40Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

FujiFilm FinePix F550EXR

40 Hãng sản xuất     FujiFilm F SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     Nhiều màu lựa chọnTrọng lượng Camera     215gKích cỡ máy (Dimensions)     103.5(W) x 62.5(H) x 32.6(D) mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)• SD eXtended Capacity Card (SDXC)Bộ nhớ trong (Mb)     39Cảm

Fujifilm FinePix S2800HD

39 Hãng sản xuất     FujiFilm S SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     435gKích cỡ máy (Dimensions)     110.2 x 81.4 x 73.4 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     23Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image

Fujifilm FinePix AV100 / AV105

38 Hãng sản xuất     FujiFilm A SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     119gKích cỡ máy (Dimensions)     93 x 60.2 x 27.8Loại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     9Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Fujifilm FinePix F80EXR

37 Hãng sản xuất     FujiFilm F SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     180gKích cỡ máy (Dimensions)     99 x 59 x 28Loại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     40Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Fujifilm FinePix F100fd

36 Thông tin chungHãng sản xuất     FujiFilm F SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     170gKích cỡ máy (Dimensions)     98 x 59 x 23 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• xD-Picture Card (xD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     57Cảm biến hình ảnhBộ

Olympus Camedia FE-350

35 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     3.0 inchMàu sắc     GhiTrọng lượng Camera     178gKích cỡ máy (Dimensions)     98 x 56 x 27 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     20Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Olympus FE-47

34 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     175gKích cỡ máy (Dimensions)     97.6 x 60.7 x 27.3 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     18Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình

Olympus FE-5010

33 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     ĐenTrọng lượng Camera     130gKích cỡ máy (Dimensions)     96.1mm x 56.6mm x 20.6mmLoại thẻ nhớ• MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     48Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Olympus Stylus-7040

32 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     144gKích cỡ máy (Dimensions)     95 x 56 x 26 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     2048Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình

Olympus FE-4050

31 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     TímTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     91.7 x 56.0 x 19.9mmLoại thẻ nhớ     • SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     92Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Olympus FE-45

31 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     TrắngTrọng lượng Camera     112gKích cỡ máy (Dimensions)     93.8 x 61.5 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Olympus CAMEDIA SP-510UZ

30 Hãng sản xuất     Olympus SP SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.5 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     425gKích cỡ máy (Dimensions)     121 x 82 x 97 mmLoại thẻ nhớ     • xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     140Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)     1/2.5″

Olympus Stylus Tough-3000

29 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus Stylus Tough SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     Xanh lamTrọng lượng Camera     160gKích cỡ máy (Dimensions)     95.9 x 65 x 23.4 mmLoại thẻ nhớ     • Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     1024Cảm biến hình

Olympus FE-26

28 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     HồngTrọng lượng Camera     117gKích cỡ máy (Dimensions)     96.0 x 62.1 x 26.7 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình

Olympus FE-4000

27 Thông tin chungHãng sản xuất     Olympus FE SeriesĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchTrọng lượng Camera     105gKích cỡ máy (Dimensions)     95.0 x 57.0 x 22.4 mmLoại thẻ nhớ     • MicroSD Card (microSD)• xD-Picture Card (xD)Bộ nhớ trong (Mb)     19Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image Sensor)

Olympus T-110

26 Thông tin chungHãng sản xuất     OlympusĐộ lớn màn hình LCD (inch)     2.7 inchMàu sắc     BạcTrọng lượng Camera     135gKích cỡ máy (Dimensions)     93 x 60 x 23 mmLoại thẻ nhớ• Secure Digital Card (SD)• SD High Capacity (SDHC)Bộ nhớ trong (Mb)     10Cảm biến hình ảnhBộ cảm biến hình ảnh (Image